ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK a PŘIHLÁŠKA

Splatnost členského příspěvku pro aktuální rok je nejpozději do 31.března!! Děkujeme za včasnou platbu.

číslo účtu : 0206968885/0300

základní 150 Kč

členský příspěvek základní = 150 Kč – 

 

 

 

 

snížený poplatek 120 kč

členský příspěvek snížený  studenti, MD a důchodci = 120 Kč – 

( při zasílání členského příspěvku použijte variabilní symbol rodné číslo , případně připište poznámku, při využití QR kodu, dopište své jméno a příjmení do poznámky))

 

 PŘIHLÁŠKA DO TJ STONOŽKA BŘEZINA z.s.

 Přihláška je platná s podpisem a s podpisem na formuláři souhlasu GDPR přihláška 

Informace o GDPR a Formulář souhlasu GDPR