Vozík pro kola a lodě a další vybavení

Spolkové vybavení kromě vozíku nepůjčujeme.

Půjčujeme svým členům vozík, přívěs za osobní auto:

Podmínky a návod

návod na údržbu a obsluhu přívěsu 

  • vypůjčitel musí být členem TJ Stonožka Březina z.s.
  • vypůjčitel nebude vozík dále půjčovat ani pronajímat
  • vypůjčitel se seznámil s návodem k používání a porozuměl mu
  • s vozíkem bude zacházet šetrně
  • vozík vrátí v dohodnutém termínu, v bezvadném stavu a čistitě i vybavenosti tak jajk jej převzal v době vypůjčení
  • člen TJ vypůjčitel uhradí kromě členského příspěvku pro daný rok  ještě dohodnutý příspěvek na činnost TJ
  • kontakt: 734 762 796